Wednesday, February 26, 2020
   
Text Size

Externe competitie

HSV Excelsior speelt dit seizoen met 1 team in de externe competitie van de NHSB. Klik op de links in het menu om de prestaties te bekijken.

Mochten er vragen zijn over de externe competitie dan kun je die stellen aan externe wedstrijdleider Ruud Eisenberger.

ccv20171011002

StayOkay 2020

StayOk2020Het eerstkomende toernooi is het Assumburgtoernooi: 22 en 23 februari 2020

banner

 

StayOkaySlot Assumburg toernooi

Login Form